VIHREÄ ON HUOMIOVÄRI
Sara Jyväskylä Mielinauha-keräys

VIHREÄ ON HUOMIOVÄRI

Mielen järkkyminen vaikuttaa jokapäiväiseen elämään tavoilla, joita ei heti arvaisi. Yleinen toimintakyvyn heikkeneminen, psyyken tukipilarien kaatuminen, energiatasojen laskeminen, stressitasojen nouseminen, oman identiteetin mureneminen ja yksin jääminen ovat asioita, jotka usein jäävät muilta huomaamatta. Psyykkisistä ongelmista kärsivä ihminen jää liian usein porukan ulkopuolelle ja joutuu kärsimään ja kamppailemaan ongelmiensa kanssa yksin. Avun hakeminen voi tuntua haastavalta, koska jos joutuu jo pallottelemaan oman murenevan elämänsä kanssa, mistä löytyisi voimavaroja suunnata fokus ulkopuolisen tuen etsimiseen tarkoituksenmukaisella tavalla? Kaikilla psyykkisistä ongelmista kärsivillä ihmisillä ei ole ympärillään läheisistä koostuvaa tukiverkkoa, joka mahdollistaisi avun saannin ajoissa. Vaikka ystäviä olisikin, niin silti moni mielenterveyshaasteista kärsivä ihminen jää näkymättämäksi aaveeksi läheisilleen, kummitukseksi joka on helppo ohittaa. Jos ei näy, kuinka kukaan voi huomata? Jos ei ole sanoja kertoa omasta tilanteestaan, kuinka kukaan voi kuulla? Tämän kevään huomioväri on vihreä. Kampanjan avulla me annamme huomiota ja näkyvyyttä niille ihmisille, jotka on aikaisemmin sivuutettu ja ohitettu. Me annamme äänen niille, jotka on aikaisemmin hiljennetty ja torjuttu. Me emme ole kummituksia tai aaveita, vaan ihmisiä. Ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Pienikin avuntarjonta voi saada aikaan suuria muutoksia. Kiitos tuestasi.

Kerätään yhdessä megapotti mielenterveyden hyväksi! KERÄTTY NYT:
Tavoite: 50 €
Kausi:
30.3.2018 29.4.2018

Toiminta

Lahjoitusta:

Uusimmat lahjoitukset

{{don.Amount | number:0}} €
{{don.Name}}
{{don.Message}}
VIHREÄ ON HUOMIOVÄRI
Sara
{{don.MessageAnswer}}
Tällä keräyksellä ei ole vielä lahjoituksia.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close